de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.click/

Freistellungsbescheinigung jakie dokumenty

Freistellungsbescheinigung - potrzebne dokumenty.

 

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność budowlaną w Niemczech powinien pamiętać o paru istotnych kwestiach podatkowych. Jedną z nich jest podatek budowlany, który został w Niemczech wprowadzony ustawą – Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe, mającą na celu wyeliminowanie szarej strefy w branży budowlanej w Niemczech.

Podatek budowlany nie musi być jednak pobrany, jeżeli firma budowlana przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung na podstawie § 48 ust. 1 zdanie 1 Einkommengesetz, czyli ważne zaświadczenie urzędu skarbowego (Finanzamt) potwierdzające zwolnienie z tego podatku. Podatek nie musi być również pobrany, jeżeli wartość świadczenia nie przekroczy zgodnie z przewidywaniami kwot określonych w ustawie (15 000 euro – jeżeli odbiorca usługi wykonuje jedynie czynności podlegające zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z § 4 nr 12 zd. 1 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług – Umsatzsteuergesetz lub w pozostałych przypadkach, jeżeli wartość usługi nie przekroczy 5000 euro w bieżącym roku kalendarzowym).

Każda polska firma budowlana planująca działalność w Niemczech powinna postarać się o takie zaświadczenie – Freistellungsbescheinigung.

 

Potrzebujesz pomocy ? skontaktuj się z doradcami księgowymi Carebiuro.de

Firma w Niemczech

Polecane linki:

numer podatkowy-steuernummer

Zwrot podatku

Zakładanie firmy w Niemczech

Polisa zdrowotna w Niemczech


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.