de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.click/

ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH W NIEMCZECH PRZEZ NIEVATOWCA

Nieovatowane usługi budowlane w Niemczech.

 

Co oznacza potoczne określenie „nievatowiec”? w nomenklaturze prawnej jest to przypadek gdzie podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ust. 1 powyższego artykułu zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jeżeli podatnik świadczy usługi jedynie na terytorium kraju, obroty uzyskanie przez niego będą wchodzić do limitu 150.000 zł.

Sytuacja zmieni się w momencie świadczenia usług na rzecz kontrahenta unijnego, co obecnie stało się bardzo powszechne. W takim przypadku obroty uzyskane ze świadczenia usług na rzecz tego typu kontrahentów nie będą wliczać się do limitu obrotów uprawniających do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Takie uregulowanie dotyczy także polskich firm budowlanych świadczących swoje usługi w Niemczech. Nievatowcy, którzy wykonują usługi budowlane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, w dalszym ciągu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem że wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terenie naszego kraju nie przekroczy limitu.

Potrzebujesz szczegółowej wiedzy na temat rozliczeń podatkowych Twojej firmy budowlanej w Niemczech? A może Twój dotychczasowy księgowy się nie sprawdza? Zgłoś się do kancelarii rachunkowej Carebiuro.de – zapraszamy do współpracy z solidnymi księgowymi.

 

Rejestracja Gewerbe w Niemczech
© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.