de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.click/

OBOWIĄZEK PODATKOWY VAT DLA FIRM BUDOWLANYCH W NIEMCZECH

GEWERBE budowlane  jakie podatki w Niemczech 

 

Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym. Przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej regulują  kwestie związane z miejscem rozliczania VAT od transakcji handlowych, a lokalne przepisy niemieckiej ustawy o VAT (Umsatzsteuergesetz – UStG) w tym zakresie są zbieżne z polską ustawą o podatku od towarów i usług. Polscy przedsiębiorcy, dokonując zakupów w Niemczech lub sprzedając do Niemiec, wystawiają najczęściej faktury ze stawką 0% lub taką fakturę otrzymują w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy / nabycia towarów. Są jednak sytuacje, w których powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Do nich w większości przypadków należy świadczenie usług budowlanych przez polskie firmy budowlane w Niemczech.

Rejestracja w Niemczech do VAT będzie zatem niezbędna w następujących przypadkach:

Jeżeli świadczymy usługi budowlane na rzecz osoby prywatnej, to nie możemy na nią przerzucić obowiązku rozliczenia w Niemczech podatku VAT, ponieważ osoba prywatna nie jest podatnikiem tego podatku. Należy zatem wystawić fakturę z niemieckim podatkiem VAT w wysokości 19% i odprowadzić go do niemieckiego urzędu skarbowego. By wykonać ten obowiązek konieczna będzie rejestracja do VAT w Niemczech.

Nie wiesz jak pozyskać numer VAT w Niemczech? jak skutecznie rozliczać podatki by były możliwie minimalne? Zleć to specjalistom od księgowości kancelarii Carebiuro.de. Z pomocą naszych biegłych księgowych nie będziesz już dłużej martwić się o Twoją księgowość i znacznie obniżysz zobowiązania do niemieckiego urzędu skarbowego.

 

Gewerbe dla budowlanki
© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.