de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.click/

OBOWIĄZEK PODATKOWY VAT DLA FIRM BUDOWLANYCH W NIEMCZECH

GEWERBE budowlane  jakie podatki w Niemczech 

 

Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym. Przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej regulują  kwestie związane z miejscem rozliczania VAT od transakcji handlowych, a lokalne przepisy niemieckiej ustawy o VAT (Umsatzsteuergesetz – UStG) w tym zakresie są zbieżne z polską ustawą o podatku od towarów i usług. Polscy przedsiębiorcy, dokonując zakupów w Niemczech lub sprzedając do Niemiec, wystawiają najczęściej faktury ze stawką 0% lub taką fakturę otrzymują w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy / nabycia towarów. Są jednak sytuacje, w których powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Do nich w większości przypadków należy świadczenie usług budowlanych przez polskie firmy budowlane w Niemczech.

Rejestracja w Niemczech do VAT będzie zatem niezbędna w następujących przypadkach:

Jeżeli świadczymy usługi budowlane na rzecz osoby prywatnej, to nie możemy na nią przerzucić obowiązku rozliczenia w Niemczech podatku VAT, ponieważ osoba prywatna nie jest podatnikiem tego podatku. Należy zatem wystawić fakturę z niemieckim podatkiem VAT w wysokości 19% i odprowadzić go do niemieckiego urzędu skarbowego. By wykonać ten obowiązek konieczna będzie rejestracja do VAT w Niemczech.

 

 

Gewerbe dla budowlanki

Polecane linki:

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

Freistellung jak uzyskać

Nowoczesne ubezpieczenia

ID NUMER - Steuernummer

 

                                                        vat amazon niemcy                                                                                  PODATEK VAT W NIEMCZECH

                                                   https://carebiuro.de/pdf/servicevat/vat_amazon_rejestracja_niemcy.docx.pdf                                                                                 https://carebiuro.de/pdf/officevat/PODATEK_VAT_W_NIEMCZECH.docx_pup.pdf                                                                                                                                                                                                                         


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.